נצמדים לקרקע: כיצד תדלקה הקורונה את הביקוש לבתים פרטיים?

המדינה מנסה לצופף יישובים ככל שניתן ואוסרת על הקמת בתים פרטיים זוללי קרקע, אך ככל שהם נעלמים, הישראלים רוצים אותם יותר. גם מגפת הקורונה תרמה למצב כאשר הקימה לתחייה את חלום הבית עם גדר לבנה וגינה. את המצב מנצלים ראשי הערים בפריפריה.